Новини публікуються мовою оригіналу

Київське міське відділення ФСС із ТВП розмістило пояснення щодо порядку заповнення Довідки для отримання путівки до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за рахунок коштів Фонду.

Отримати послугу з відновлювального лікування в IV кварталі 2016 року за рахунок коштів Фонду мають право всі застраховані особи (працюючі) та члени їх сімей (діти), у яких наявні показання й відсутні протипоказання для реабілітації.

Довідка для отримання путівки до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Довідка) —  це документ, який підтверджує, що одержувач є застрахованою особою в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування на час видачі їй путівки до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу.

Після заповнення всіх граф верхньої частини Довідки вона підписується керівником, головним бухгалтером та головою комісії (уповноваженим) із соціального страхування, скріплюється печаткою підприємства (організації, установи), яка її видала. Фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності ставить свій підпис у графі «Керівник», графи для підпису головного бухгалтера та голови комісії (уповноваженого) із соціального страхування в разі відсутності таких посад не заповнюються, і скріплює підпис своєю печаткою (за відсутності печатки, зазначаються серія та номер паспорта).

Нижня частина Довідки заповнюється дирекцією відділення Фонду за місцем обліку страхувальника після ретельної перевірки повноти й правильності заповнення всіх граф верхньої частини Довідки та сплати ЄСВ.

Довідка дійсна протягом місяця.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»