Новини публікуються мовою оригіналу

Мінсоцполітики в листі від 06.09.2016 р. № 293/18/99-16 роз’яснило такі запитання:

1. Щодо віднесення до поважних причин періоду перебування застрахованої особи на огляді в медично-соціальній експертній комісії (МСЕК)

У разі визнання хворого інвалідом листок непрацездатності закривається днем надходження документів хворого на МСЕК, дата встановлення інвалідності обов'язково вказується в листку непрацездатності.

У графі «Направлений до МСЕК» здійснюється запис дати направлення документів на МСЕК, що підтверджується підписом голови лікарсько-консультативної комісії, а в графі «Оглянутий у МСЕК» зазначають дату огляду хворого. Також у графі «Висновок МСЕК» робиться запис «визнаний інвалідом певної групи та категорії», що засвідчується підписом голови МСЕК і печаткою МСЕК.

Тож період із дати направлення документів на МСЕК і по дату огляду хворого, які зазначені в листку непрацездатності, є періодом тимчасової непрацездатності застрахованої особи, календарні дні якого не відпрацьовані з поважної причини «тимчасова непрацездатність», а тому підлягають виключенню з розрахункового періоду.

2. Щодо врахування неоплачуваних днів, протягом яких документи працівника були на розгляді в МСЕК, при розрахунку відпускних, якщо такі неоплачувані дні потрапляють до розрахункового періоду

Час, протягом якого працівники, згідно із чинним законодавством або через інші поважні причини, не працювали та за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

Тож нарахування виплат за час щорічної відпустки провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду за винятком святкових і неробочих днів, установлених законодавством, та робочих днів, які працівник не працював у зв'язку з оформленням інвалідності.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»