Новини публікуються мовою оригіналу

ГУ ДФС у Дніпропетровській області в консультації для юридичних осіб від 17.10.2016 р. надала роз’яснення щодо коригування суми доходу при поверненні експортованого товару.

Передусім контролери зазначили: оскільки під час переходу права власності на раніше експортовані товари в обліку підприємства-експортера виникли доходи та витрати відповідно до норм П(С)БО 15 та П(С)БО 16, то в разі повернення цих товарів їх величина повинна бути відкоригована.

Відповідно до п. 5 П(С)БО 21, операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати здійснення операції.

Заборгованість нерезидента по оплаті за експортований товар, відповідно до п. 4 П(С)БО 21, є монетарною статтею. Згідно з п. 8 П(С)БО 21 визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення господарської операції та на дату балансу.

Оскільки в ситуації, що розглядається контролерами, дата балансу для перерахунку курсових різниць як для монетарних статей між операціями відвантаження й повернення товару відсутня, курсові різниці від перерахунку монетарної статті на дату балансу після переходу права власності на товар до його повернення постачальнику не виникають.

У зв’язку з поверненням товару постачальнику стаття балансу про дебіторську заборгованість нерезидента визнається немонетарною та відображається в балансі за історичною собівартістю, тобто за курсом на дату виникнення такої дебіторської заборгованості (дату відвантаження експортованого товару).

Щодо відображення вартості експортованого товару в декларації з ПДВ і вартості коригування суми експорту при його поверненні, фіскали зазначили, зокрема, таке.

Платник податків при ввезенні на митну територію України раніше експортованих товарів у митному режимі реімпорту (яким є повернення експортованого товару) включає суму ПДВ, сплачену під час розмитнення таких товарів, до складу податкового кредиту на підставі належним чином оформленої митної декларації.

Отже, у податковій декларації з ПДВ платнику слід відображати операції як з експорту, так і з реімпорту, незважаючи на те що реалізація та повернення товару відбулися в одному й тому ж звітному періоді. При цьому коригування суми експорту в частині поверненого товару не проводиться.

Незабаром на сторінках газети «Інтерактивна бухгалтерія» ви матиме змогу ознайомитися із матеріалом, в якому фахівці детально проаналізують порушені в консультації питання.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»