Новини публікуються мовою оригіналу

Мінсоцполітики в листі від 02.07.2016 р. № 352/13/116-16 зазначило: роботодавець під час розроблення посадової інструкції в розділі «Загальні положення» (або за наявності розділу «Кваліфікаційні вимоги») визначає, зокрема, кваліфікаційні вимоги до працівника, а саме: рівень освітньої підготовки, рівень кваліфікації, фах, необхідний стаж за фахом, а в окремих випадках — і додаткові особливі вимоги, якими передбачається належне виконання завдань й обов'язків, виписаних у посадових інструкціях працівників.

Слід зауважити: вимоги до освіти й освітньо-кваліфікаційних рівнів мають відповідати вимогам кваліфікаційної характеристики цієї посади.

Законодавством про працю не визначено процедури відмови власника чи вповноваженого ним органу в прийнятті працівника на роботу. Водночас власник або вповноважений ним орган має право використовувати всі не заборонені законом засоби та способи фіксування відмови в прийнятті на роботу з метою формування доказової бази на випадок виникнення в майбутньому трудових спорів.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»