Новини публікуються мовою оригіналу

Департамент адміністрування митних платежів ДФС у листі від 28.09.2016 р. № 2158/99-99-19-01-01-18 пояснює, як розраховувати суми мита в разі застосування адвалорних ставок мита.

Товари (крім підакцизних), що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових, міжнародних експрес-відправленнях, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро, але не перевищує еквівалента 10000 євро, або переміщуються (пересилаються) без дотримання умов, передбачених ч. 5 ст. 374 МКУ, підлягають письмовому декларуванню в порядку, установленому для громадян, й оподатковуються ввізним митом за ставкою 10% і ПДВ — за ставкою 20%.

Базою оподаткування для таких товарів є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 150 євро.

У цьому випадку розрахунок суми митних платежів здійснюється наступним чином.

Розрахунок суми мита в разі застосування адвалорних ставок мита (у відсотках до частини фактурної вартості товарів, що перевищує їх неоподатковуваний розмір), здійснюється за формулою:

См = (ЧФВ х Ст) : 100%,

де:

См —  сума мита;

ЧФВ — частина фактурної вартості товарів, що перевищує неоподатковуваний розмір (у грн);

Ст — ставка мита, установлена у відсотках від фактурної вартості товару, що дорівнює 10%.

Розрахунок суми податку на додану вартість, нарахованого на частину фактурної вартості товарів (окрім підакцизних товарів), що перевищує неоподатковуваний розмір, здійснюється за такою формулою:

Спдв = (ЧФВ + См) х Ст : 100%,

де:

Спдв — сума податку на додану вартість;

ЧФВ — частина фактурної вартості товарів, що перевищує неоподатковуваний розмір товарів (у грн);

См — сума мита;

Ст — ставка податку на додану вартість.

Приклад: вартість купівлі — 180 євро; курс — 1 євро = 30 грн, частина фактурної вартості товарів, що перевищує неоподатковуваний розмір товарів, становить:

180 - 150 = 30 євро.

ЧФВ = 30 євро х 30 грн = 900 грн;

См = (900 х 10 %) : 100% = 90 грн;

Спдв = (900 + 90) х 20% : 100% = 198 грн.

Сума митних платежів = 198 + 90 = 288 грн.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»