Новини публікуються мовою оригіналу

Правління НБУ затвердило постанову «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення банками вимог Закону України "Про фінансову реструктуризацію» від 13.10.2016 р. № 392.

Пропозиції щодо застосування до банків санкцій можуть бути подані до НБУ боржником, або спеціальними органами, які створюються на виконання Закону України "Про фінансову реструктуризацію"» від 14.06.2016 р. № 1414-VIII (даліЗакон про реструктуризацію):

  • спостережною радою;
  • секретаріатом або арбітражним комітетом (ініціатори).

До такої пропозиції додається опис учиненого банком порушення та копії підтвердних документів (за їх наявності), засвідчених ініціатором. Подані документи розглядає відповідний структурний підрозділ НБУ, який готує та подає до Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем проект відповідного рішення. Саме цей Комітет центрального банку приймає відповідне рішення щодо застосування санкцій.

Для встановлення факту порушення вповноважений структурний підрозділ НБУ звертається до банку, щодо якого надійшла пропозиція про застосування санкції, для надання пояснень та/або копій підтвердних документів.

Своєю чергою, ненадання банком у встановлений строк пояснень та/або копій підтвердних документів на запит уповноваженого структурного підрозділу не є підставою для неприйняття Комітетом з питань нагляду рішення про застосування до банку відповідної санкції.

Національний банк приймає таке рішення протягом 30-ти календарних днів із дня отримання від ініціатора повного пакета документів.

Визначення суми штрафу та його сплата до Державного бюджету України здійснюється у гривні. Водночас банк протягом 5-ти робочих днів із дня сплати штрафу має письмово повідомити про це вповноважений структурний підрозділ НБУ. Окрім того, банк має надати засвідчену банком копію документа, що підтверджує таку сплату.

Оскарження дій щодо накладення санкцій здійснюється в судовому порядку.

Нагадаємо, Закон про реструктуризацію передбачає накладення на банки штрафів за такі порушення, як:

  • ненадання залученим кредитором фінансування боржнику за наявності затвердженого плану реструктуризації — штраф у розмірі 5% суми ненаданого фінансування;
  • примусового вилучення майна боржника та майна, переданого третіми особами в забезпечення виконання зобов’язань боржника; дій із заволодіння майном боржника чи отримання контролю за майном боржника під час дії мораторію — штраф у розмірі вартості майна, причому це майно має бути повернено боржнику;
  • порушення зарахування зустрічних однорідних вимог — штраф у розмірі 125% суми вимоги, щодо якої було здійснено зарахування зустрічних однорідних вимог;
  • порушення умов договору про відстрочку щодо стягнення заборгованості чи звернення стягнення на предмет застави (іпотеки) протягом строку дії договору про відстрочку — штраф у розмірі стягненої заборгованості чи вартості предмета застави (іпотеки). При цьому залучений кредитор має повернути суму такої заборгованості чи предмет застави (іпотеки) боржнику;
  • невиконання арбітражного рішення стороною, щодо якої було винесене таке рішення, — штраф у розмірі 1000 мінімальних заробітних плат (ст. 30 Закону про реструктуризацію).
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»