Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у листі від 11.10.2016 р. № 33190/7/99-99-15-02-01-17 висловила думку щодо адміністрування податку на прибуток підприємств з огляду на  набуття чинності 19.08.2016 р. наказом Мінфіну «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 08.07.2016 р. № 585 (даліНаказ № 585).

1. Із метою розмежування граничного строку подання декларації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу та граничного строку подання декларації протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, під час складання декларації в рядку 2 заголовної частини декларації платником зазначатиметься базовий звітний період — календарний квартал або календарний рік.

2. Розрахунок авансового внеску в розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року, заповнюється платником податку за 3 квартали 2016 року. Такий розрахунок здійснюється платниками, які звітують із податку на прибуток підприємств щокварталу.

Зважаючи на викладене вище, у рядку 26 декларації розрахунок авансового внеску відображається таким чином:

  • у розмірі 1/12 податку на прибуток підприємств — у разі уточнення  показників декларацій за звітні періоди  2013 та 2014 років;
  • у розмірі 2/9 податку на прибуток підприємств — під час складання декларації за 3 квартали 2016 року платниками, що звітують щокварталу. Такий авансовий внесок платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31.12.2016 р., відповідно, граничний строк сплати — 30.12.2016 р.

Водночас рекомендуємо під час складання декларації платникам звертати увагу на примітки до окремих показників, які є підкажчиками для коректного заповнення таких показників.

3. Визначення сум виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів (прирівняних до них платежів) здійснюється, як і раніше, шляхом заповнення додатка АВ.

У рядку 4 цього додатка відображається сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, позитивне значення (сума позитивних значень) (сума виплачених дивідендів  - (рядок 04 + рядок 07 + рядок 09 + рядок 11 + рядок 13 - рядок 14 декларації)).

Слід звернути увагу, що в складових формули цього рядка не вираховується значення рядка 23ПН декларації щодо суми податків, які утримуються при виплаті доходів нерезидентам на відміну від визначеного попередньою редакцією рядка 2 додатка АВ.

4. У рядку 16.1 зазначається сума податку на прибуток, отриманого з іноземних джерел, сплаченого суб’єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті цим платником протягом такого звітного (податкового) періоду (пп. 141.4.9 п. 141.1 ст. 141 р. ІІІ ПКУ).

У рядках 16.2 та 16.3 відображається сума нарахованого та сплаченого авансового  внеску у зв’язку з виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), а саме:

  • у звітному (податковому) періоді — переноситься значення показника рядка 6 додатка АВ до декларації (рядок 16.2);
  • у минулих періодах, що не врахована в зменшення податку, — дорівнює значенню рядка 16.4.2 додатка ЗП до рядка 16 декларації  попереднього звітного (податкового) року (рядок 16.3).

У рядку 16.4 зазначається підсумкове значення нарахованого та сплаченого авансового  внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному періоді та не зарахованих у минулих періодах (рядок 16.2 + рядок 16.3), у т.ч. із якої:

  • сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді, зазначається в рядку 16.4.1;
  • сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 16.4 - рядок 16.4.1, переноситься  до рядка 16.3 додатка ЗП до рядка 16 декларації за наступний звітний (податковий) період), зазначається в рядку 16.4.2.

Слід звернути увагу, що в рядку 16.5 зазначається сума нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яка в попередній редакції відображалася в рядку 16.2 цього додатка.

Рядок 16.6 заповнюється платниками податку, які сплачують авансовий внесок із податку на прибуток підприємств у розмірі 2/9 цього податку, нарахованого в податковій звітності за 3 квартали 2016 року.

Таким чином, оновлена форма додатка ЗП надає можливість платникам деталізовано відображати всі показники, що зараховуються в зменшення нарахованої суми податку у звітному періоді, та полегшує облік нарахованих і сплачених сум авансового внеску у зв’язку з виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у частині тих сум, що лишаються не врахованими в минулих і звітному періодах.

5. Змінено показники рядків 3.2.2 та 3.2.3 розділу 3 «Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій».

Указана норма надає змогу платникам податку зменшувати фінансовий результат до оподаткування на:

  • суму нарахованих доходів від участі в капіталі платників єдиного податку четвертої групи (рядок 3.2.2);
  • суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів (рядок 3.2.3).

6. Ураховуючи, що видання Наказу № 585 обумовлено змінами в податковому законодавстві, що впливають на показники бюджету поточного року, платникам податку на прибуток підприємств, які звітують щокварталу за звітний (податковий) період – 3 квартали поточного року, рекомендовано подавати податкову декларацію за оновленою формою.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»