Новини публікуються мовою оригіналу

Управління Держпраці у Хмельницькій області надало відповідь на таке запитання:

«Працівник отримав зарплату за вересень 2016 року, сума якої була значно меншою, ніж очікувалося. Під час розмови з бухгалтером з’ясувалося, що з працівника було вирахувано певну суму, так як у серпні помилково нарахована більша зарплата. Чи правомірно це? Яким чином можна перевірити, чи взагалі правильно нараховувалася заробітна плата?».

Відрахування із зарплати працівників для покриття їх заборгованості підприємству, установі й організації, де вони працюють, можуть провадитися за наказом (розпорядженням) власника чи вповноваженого ним органу:

1) для повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати; для повернення сум, зайво виплачених унаслідок лічильних помилок; для погашення невитраченого та своєчасно не поверненого авансу, виданого на службове відрядження або переведення до іншої місцевості; на господарські потреби, якщо працівник не оспорює підстав і розміру відрахування. У цих випадках власник або вповноважений ним орган вправі видати наказ (розпорядження) про відрахування не пізніше одного місяця з дня закінчення строку, установленого для повернення авансу, погашення заборгованості чи з дня виплати неправильно обчисленої суми;

2) при відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника підприємству, установі, організації.

Відповідно до ст. 128 КЗпП, при кожній виплаті зарплати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20%.

Отже, для того щоб провести відрахування із заробітної плати, у зв’язку із зайво виплаченими коштами внаслідок лічильних помилок, на підприємстві повинен бути виданий наказ (розпорядження) керівника, та відрахування можуть становити не більш ніж 20%.

Під час кожної виплати заробітної плати власник або вповноважений ним орган повинен повідомити працівника про такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці:

а) загальна сума зарплати з розшифровкою за видами виплат;

б) розміри й підстави відрахувань та утримань із зарплати;

в) сума зарплати, що належить до виплати.

Отже, відповідно до ст. 110 КЗпП, при виплаті зарплати працівникові повинні надавати повідомлення про розміри оплати праці.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»