Новини публікуються мовою оригіналу

ГУ ДФС у Закарпатські області роз’яснює порядок складання Звіту про контрольовані операції (далі — Звіт).

Так, у графі 4 основної частини Звіту «Загальні відомості про контрольовані операції» зазначається вартісний показник загальної суми контрольованих операцій платника податків із кожним контрагентом протягом звітного періоду за даними бухгалтерського обліку платника. Водночас у додатку до Звіту, який заповнюється окремо щодо кожної особи, яка бере участь у контрольованій операції, у графі 20 указується загальна вартість контрольованої операції (за вирахуванням непрямих податків) у гривнях, за якою відповідна операція відображена в бухгалтерському обліку платника.

Загальний вартісний показник усіх контрольованих операцій, зазначених у додатку (підсумок графи 20) має збігатися з вартісним показником, указаним у графі 4 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини Звіту в рядку відповідної особи.

У разі якщо в поданому платником податку Звіті про контрольовані операції не збігається загальна вартість контрольованої операції в розрізі окремого контрагента, зазначена в основній частині із загальною вартістю, указаною в додатку, або в разі, якщо загальну вартість контрольованої операції зазначено по окремому контрагенту лише в додатку або лише в основній частині звіту, такі помилки є винятково порушенням порядку складання Звіту про контрольовані операції та не призводять до застосування штрафної санкції згідно з абз. 3 п. 120.3 ПКУ.

Нагадаємо: невключення до Звіту про контрольовані операції інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1% суми контрольованих операцій, не задекларованих у поданому Звіті про контрольовані операції, але не більш ніж 300 розмірів мінімальної зарплати, установленої законом станом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі незадекларовані контрольовані операції (абз. 3 п. 120.3 ПКУ).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»