Новини публікуються мовою оригіналу

Судова палата в цивільних справах ВСУ в справі № 6-933цс16 наголосила: відповідальність юридичної або фізичної особи настає лише у випадках, коли особа, з вини якої заподіяна шкода, знаходиться із цією юридичною або фізичною особою в трудових відносинах, і шкоду заподіяно нею у зв’язку з виконанням трудових (службових) обов’язків.

Водночас ВСУ роз’яснив: під виконанням працівником своїх трудових (службових) обов’язків мається на увазі виконання ним роботи, зумовленої трудовим договором (контрактом), посадовими інструкціями, а також роботи, яка хоча й виходить за межі трудового договору чи посадової інструкції, але доручається юридичною або фізичною особою або спричинена необхідністю як на території роботодавця, так і за її межами. Це можуть бути дії виробничого, господарського, технічного й іншого характеру, учинення яких безпосередньо входить до службових обов’язків працівника.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»