Новини публікуються мовою оригіналу

Харківське обласне відділення ФСС із ТВП на офіційному веб-порталі нагадало страхувальникам про початок звітної пори.

Так, страхувальники, які мали протягом кварталу витрати по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, зумовленими похованням, або зобов’язання перед Фондом по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків із Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на початок кожного звітного кварталу й оборотів по субрахунках у звітному кварталі, звітують до органів Фонду за 9 місяців 2016 року.

Звіти за формою Ф4-ФСС з ТВП подаються до органів Фонду страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем узяття його на облік в органі Фонду чи за місцем обліку, зазначеному в Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011 р.).

Звіт подається на вибір страхувальника в один зі способів:

  • в електронній формі;
  • на паперових носіях;
  • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

Страхувальники зобов’язані формувати й подавати до органів Фонду звітність щодо коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, зумовленими похованням, не пізніше 20-го числа наступного за звітним періодом місяця.

Звіт складається з головної частини та 2-х таблиць.

У головній частині звіту зазначаються: період, за який складено звіт, і реквізити страхувальника.

У звіті проставляються дані за всіма передбаченими звітом показниками за звітний квартал і наростаючим підсумком — із початку звітного року.

Таблиця I «Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування» заповнюється в гривнях із копійками.

У таблиці II «Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів» наводиться інформація про витрати, проведені страхувальником на матеріальне забезпечення за їх видами.

Страхувальник під час подання звітності до органу Фонду повинен відобразити помилки минулих кварталів звітного року шляхом коригування відповідних показників звітності.

Помилки минулих років, що стосуються фінансових показників  (про донараховані чи нараховані помилково суми страхових внесків, страхові внески, донараховані внаслідок зайво нарахованих раніше сум допомоги), відображаються в рядку 3 таблиці I звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Додатково нараховані суми допомоги по тимчасовій непрацездатності,  у т.ч. по догляду за хворим членом сім’ї, по вагітності та пологах, а також збільшення кількості днів за листками непрацездатності, що оплачені в минулих роках, відображаються в рядках 1, 2, 3 таблиці II звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

За несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності по коштах Фонду, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, накладається штраф у розмірі та порядку, що передбачені чинним законодавством.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»