Новини публікуються мовою оригіналу

НБУ в листі від 14.09.2016 р. № 50-0004/77077 повідомляє: у разі приймання від фізичної особи до каси підприємства готівки за прибутковим касовим ордером у рядку «Прийнято від» касового ордера зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, котра отримує товар (роботи, послуги), що відповідає вимогам законодавства України.

Згідно з абз. 5 п. 3.10 гл. 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637, у касових ордерах, які оформлюються на загальну суму проведених підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, спеціальними платіжними засобами, здавання готівки до банку, отримання готівки з банку за чеком й оприбуткування її в касі тощо), реквізит «Одержав» (видаткового касового ордера) або «Прийнято від» (прибуткового касового ордера) не заповнюється.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»