Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 28.09.2016 р. № 21036/6/99-99-15-02-02-15 роз’яснила: якщо підприємство здійснює платежі, які згідно з правилами бухгалтерського обліку визнаються роялті, а для цілей обкладення податком на прибуток такі платежі не підпадають під визначення роялті, то до таких доходів нерезидента із джерелом походження з України п. 141.4 ПКУ не застосовується.

Водночас контролери зауважили: відповідно до п. 3.2 ПКУ, якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, установлено інші правила, аніж ті, що передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору.

Відтак, оскільки міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування мають пріоритет над положеннями ПКУ та містять власні визначення понять і положень, то в разі застосування правил міжнародного договору при виплаті роялті нерезиденту (звільнення від оподаткування або зниження ставки) для визначення поняття роялті застосовуються положення такого міжнародного договору.

Про виплату роялті нерезиденту ми також писали в матеріалі «Роялті резиденту Кіпру за право користування комп’ютерною програмою: податкові тонкощі» газети № 168/2016.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»