Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 04.07.2016 р. № 14492/6/99-99-15-02-02-15 надала роз’яснення щодо амортизації основних засобів підприємства, створеного шляхом виділу.

Так, після прийняття рішення про виділ учасники юридичної особи чи орган, що прийняв рішення про виділ, складають і затверджують розподільчий баланс.

Податковій амортизації основних засобів підприємства, яке виділилося, згідно з положеннями пп. 138.3.1 ПКУ, підлягає балансова (залишкова) вартість основних засобів, переданих по розподільчому балансу новоствореному платнику, вартість яких визначена за правилами податкового обліку та відображена в податковій декларації підприємства, із якого був здійснений виділ.

Водночас контролери зазначили: якщо строки корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів у бухгалтерському обліку менші, аніж мінімально допустимі строки амортизації основних засобів, то для розрахунку амортизації використовуються строки, установлені пп. 138.3.3 ПКУ, а якщо є більшими, аніж ті, що встановлені цим підпунктом, то для розрахунку амортизації використовуються строки корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів, установлені в бухгалтерському обліку.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»