Новини публікуються мовою оригіналу

Норми податкового законодавства не ставлять у залежність право платника податків на витрати й податковий кредит від дотримання податкової дисципліни його контрагентами — постачальниками товарів (послуг), якщо цей платник (покупець) мав реальні витрати у зв'язку з придбанням товарів (послуг), призначених для використання в його господарській діяльності.

Порушення постачальником товару (робіт, послуг) у ланцюгу постачання податкового законодавства не може бути підставою для висновку про порушення покупцем товару (робіт, послуг) вимог закону щодо декларування суми витрат і/чи податкового кредиту; платник податків (покупець товарів (робіт, послуг)) не повинен зазнавати негативних наслідків у вигляді позбавлення права на витрати й/чи податковий кредит за неправомірну діяльність його контрагента в ланцюжку поставок за умови, якщо судом не встановлено фактів, які свідчать про обізнаність платника податків щодо такої поведінки контрагента й злагодженість дій між ними.

На це вказує ВАСУ в ухвалі від 07.09.2016 р. № К/800/20738/13.

Висновок ДПІ про безтоварність господарських операцій між позивачем та його контрагентом умотивований посиланням на податкову інформацію, отриману за результатами здійснення заходів податкового контролю стосовно дотримання податкової дисципліни контрагентом (використані результати проведення зустрічної звірки), згідно з якою це товариство за юридичною адресою не знаходиться, що, своєю чергою, виявилося підставою для анулювання реєстрації цього товариства платником ПДВ; а також у товариства відсутні необхідні умови для досягнення результатів підприємницької діяльності через відсутність трудових ресурсів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів тощо.

Однак у судовому процесі встановлено, що позивач  на договірних засадах придбав товар у контрагента, що підтверджено договором поставки, специфікацією до договору, рахунком-фактурою, видатковою накладною, податковою накладною, виписаними контрагентом на користь позивача та здійсненими останнім платежами за придбаний товар. На час здійснення вказаних господарських операцій контрагент мав податкову та господарську правосуб'єктність. Перевезення придбаного товару здійснено автомобілями, що підтверджено товарно-транспортними накладними, актами приймання виконаних робіт.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»