Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у листі від 12.09.2016 р. № 19601/6/99-99-15-03-02-15 зазначила: якщо заставне рухоме майно (транспортні засоби) на дату здійснення операцій із передання права власності на таке майно фактично знаходиться за межами митної території України та передається нерезиденту, який зареєстрований як суб'єкт господарювання також за межами митної території України, то така операція не є об'єктом обкладення ПДВ.

Водночас, у разі якщо платником ПДВ під час придбання товарів/послуг, необоротних активів (у т.ч. транспортних засобів) сума податку була включена до складу податкового кредиту, а такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях (зокрема в операціях, що не є об'єктом обкладення ПДВ) чи не в господарській діяльності, то в такого платника ПДВ виникає обов'язок щодо нарахування податкових зобов'язань із ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»