Новини публікуються мовою оригіналу

Розміри посадових окладів керівників бюджетних установ визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки (далі — ЄТС), затвердженої постановою КМУ від 30.08.2002 р. № 1298, і галузевими наказами, розробленими на виконання цієї постанови.

Як правило, у галузевих наказах передбачені показники віднесення закладів й установ до груп з оплати праці керівних працівників з урахуванням специфіки галузі.

Ураховуючи ці показники, органом вищого рівня в наказі про призначення керівника бюджетної установи на посаду (у контракті) установлюється конкретний розмір тарифного розряду ЄТС, за яким визначається керівнику посадовий оклад.

Якщо галузевим наказом не передбачено показників віднесення закладів й установ до груп з оплати праці керівних працівників, то конкретний розмір тарифного розряду ЄТС установлюється керівнику бюджетної установи за рішенням органу вищого рівня в межах наявних коштів на оплату праці та мінімального-максимального діапазону розмірів тарифних розрядів, затверджених відповідною схемою тарифних розрядів посад керівників.

На це звертає увагу Мінсоцполітики в листі від 18.03.2016 р. № 298/13/84-16.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»