Новини публікуються мовою оригіналу

Мінфін у листі від 10.08.2016 р. № 31-05230-04-10/23321 пояснив механізм фінансування заходів, які виникають у зв’язку зі зміною назв населених пунктів і вулиць, пов’язаних із виконанням Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (далі — Закон).

1. Власники чи балансоутримувачі об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів зобов’язані провести заходи, що виникають у зв’язку зі зміною назв населених пунктів і вулиць, пов’язаних із виконанням Закону, зокрема щодо заміни дорожніх знаків із новими назвами населених пунктів і вулиць. Здійснення таких заходів на дорогах місцевого значення фінансується безпосередньо за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, а на дорогах, які є складовими автомобільних доріг державного значення, — як співфінансування на договірних засадах.

2. Видатки безпосередньо за рахунок коштів місцевих бюджетів можуть відображатися:

  • за КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» — у разі якщо місцевою радою затверджена програма з благоустрою, яка, зокрема, передбачатиме заміну дорожніх знаків із новими назвами населених пунктів і вулиць;
  • за КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» — у разі якщо заміна дорожніх знаків здійснюється як складова частина при комплексному виконанні робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом або утриманням автомобільних доріг.

При цьому застосовуються КЕКВ відповідно до економічної характеристики операцій здійснених платежів (у т.ч. можуть використовуватися КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» або 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»).

3. Стосовно заміни дорожніх знаків із новими назвами населених пунктів і вулиць на дорогах державного значення, то кошти з місцевого бюджету можуть виділятися лише як співфінансування на договірних засадах.

Видатки на реалізацію програми затверджуються головному розпоряднику коштів місцевого бюджету за КТКВМБ 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів». Головний розпорядник коштів місцевого бюджету перераховує кошти субвенції розпоряднику коштів державного бюджету (виконавцю програми) на окремий спеціальний реєстраційний рахунок (код класифікації доходів 41032400 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»), після чого розпорядник коштів державного бюджету (виконавець програми) уносить у встановленому законодавством порядку зміни до кошторису за бюджетною програмою, у межах якої реалізовуватимуться заходи, що затверджені програмою соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»