Новини публікуються мовою оригіналу

Уряд постановою від 27.09.2016 р. № 674 установив: особам, які вступили на навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», на час такого навчання за державним замовленням за денною формою встановлюється стипендія в розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, але не більш як 2700 грн на місяць із дня набрання чинності Законом України «Про державну службу» (із 01.05.2016 р.).

Аналогічна норма застосовувана й до осіб, які вступили до ВНЗ до набрання чинності цією постановою, продовжують навчання відповідно до спеціальностей галузі знань «Державне управління» або спеціальності «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Управління та адміністрування» і працевлаштовуються на умовах, що були визначені до набрання чинності цією постановою.

На навчання за державним замовленням приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли на момент подання документів: за денною формою — 35 років; за вечірньою, заочною (дистанційною) формою — 45 років.

 

  У разі коли особа здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до пп. 2 п. 2 р. XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»