Новини публікуються мовою оригіналу

30.09.2016 р. у межах двосторонньої співпраці Міністр фінансів Олександр Данилюк разом із Послом Люксембургу в Україні Мішель Праншер-Томассіні підписали українсько-люксембурзьку Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування.

Укладення цього Протоколу спрямоване на уникнення подвійного оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб, які виникають на територіях обох країн. Це досягатиметься як шляхом розподілу права оподаткування окремих видів доходів між Україною та Люксембургом залежно від місця їх виникнення, так і шляхом урахування в податкових зобов’язаннях платника податку однієї держави сум податків, сплачених на території іншої держави.

Цей Протокол містить необхідні статті про обмін податковою інформацією в редакції, яка відповідає останнім стандартам ОЕСР.

Це дозволить:

  • запобігати ухиленням від сплати податків;
  • усунути податкову дискримінацію;
  • створити механізми щодо покращення співпраці між податковими органами України та Люксембургу шляхом установлення процедур взаємного узгодження спірних питань;
  • забезпечити обмін податковою інформацією.

Протоколом передбачені такі ставки оподаткування пасивних доходів, як:

  • дивіденди — загальна ставка 15%; 5% — для дивідендів, які отримує компанія, що володіє не менш ніж 20% капіталу компанії, котра такі дивіденди виплачує;
  • проценти — загальна ставка 10%; 5% — для процентів, що сплачуються у зв’язку з продажем у кредит промислового, комерційного чи наукового обладнання; процентів за банківською позикою;
  • роялті — загальна ставка 10%; 5% — для роялті відносно авторських прав на наукові твори, патенту, торгової марки, таємної формули, процесу чи інформації щодо промислового, комерційного або наукового досвіду.

Таку інформацію на своєму офіційному веб-сайті повідомив Мінфін України.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»