Новини публікуються мовою оригіналу

Списком виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників у яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, затвердженим постановою КМУ від 17.11.1997 р. № 1290, передбачено надання додаткової відпустки слюсарям із ремонту автомобілів, зайнятим в автогосподарствах ремонтом двигунів автомобілів, що працюють на газі (4 дні) та на етилованому бензині (7 днів).

У розрахунок часу, що надає право працівнику на додаткову відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці не менш ніж половину тривалості робочого дня, установленого для працівників цих виробництв, цехів, професій і посад. Це передбачають Порядки застосування Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці (затверджено наказом Мінсоцполітики від 30.01.1998 р. № 16).

При цьому слід зауважити, що відсоток зайнятості в несприятливих умовах ураховується при розрахунку доплати до тарифних ставок або посадових окладів. Доплата працівнику надається навіть за умови зайнятості у відповідних умовах менш ніж 50% робочої зміни.

Конкретні розміри доплат визначаються на підставі атестації робочих місць й оцінки умов праці на них відповідно до Типового положення щодо оцінки умов праці на робочих місцях та порядку застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть установлюватися доплати робітникам за умови праці, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 03.30.1986 р. № 387/22-78.

Зважаючи на викладене вище, визначити фактичну тривалість робочого часу в шкідливих умовах праці для встановлення права працівника на додаткову відпустку, а також ступені шкідливості виробничих чинників і трудового процесу для здійснення доплат за умови праці, неможливо без проведення атестації робочих місць на підприємстві.

На це звертає увагу Держпраці в листі від 20.05.2016 р. № 5602/4/4.6-ДП-16.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»