МОЗ у листі від 14.07.2016 р. № 3.23-Г-5457/7765-зв розглянуло питання медичних оглядів водіїв.

1. Право на проведення щозмінних передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів мають особи, котрі набули кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра чи молодшого спеціаліста за будь-якою медичною спеціальністю, що підтверджується дипломом медичного навчального закладу відповідно до норм, які діють нині. Зокрема медичний працівник з освітою за спеціальністю «Акушерка», який пройшов атестацію за спеціальністю «Сестринська справа», має право проводити медичні огляди водіїв транспортних засобів.

2. Професійна діяльність медичних працівників, що здійснюють медичні огляди водіїв, підпадає під перевірки як МОЗ, ліцензіата провадження медичної практики, так і Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, ліцензіата провадження господарської діяльності з надання послуг із перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

3. Проведення щозмінних передрейсових і післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів — це вид діяльності, що відповідно до чинного законодавства України потребує ліцензії на медичну практику. У разі відсутності ліцензії на медичну практику в підприємства, установи, організації, що провадить таку діяльність, — необхідно укласти договір із суб'єктом господарювання, що має таку ліцензію на надання його персоналом послуг із щозмінних медичних оглядів водіїв.

4. Забезпечення медичною допомогою працівників підприємств, установ, організацій, вихованців (учнів, студентів) загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, здійснення передрейсових і післярейсових оглядів водіїв провадиться шляхом:

  • укладення такими підприємствами, установами, організаціями та закладами договору з амбулаторно-поліклінічним закладом, що має ліцензію, згідно з яким відповідні послуги надаватимуться відокремленим структурним підрозділом амбулаторно-поліклінічного закладу;
  • або відкриття на таких підприємствах, в установах, організаціях та закладах медичних кабінетів фізичними особами — підприємцями, які провадять медичну практику на підставі ліцензії;
  • або отримання такими підприємствами, установами, організаціями та закладами ліцензії та відкриття на підставі їх розпорядчого документа медичного кабінету без утворення закладу охорони здоров'я, що діятиме відповідно до положення про такий кабінет.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»