МОН у листі від 30.05.2016 р. № 2/3-15-984-16 розглянуло порядок присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» педагогічному працівнику з науковим ступенем.

Особі, котра має науковий ступінь, у разі призначення на посаду педагогічного працівника присвоюється кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», якщо на цій посаді передбачено присвоєння кваліфікаційних категорій (п. 5 Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. № 1109 (далі — Порядок). Зазначена норма застосовується лише в разі призначення на педагогічні посади осіб, які мають наукові ступені.

У разі призначення на посаду педагогічного працівника особи з науковим ступенем під час присвоєння найвищої кваліфікаційної категорії мовиться про особливий випадок, який є винятком із загального правила.

Згідно з абз. 3 п. 5 Порядку, не висунено вимоги щодо встановлення відповідності наукового ступеня профілю діяльності педагогічного працівника, якого призначають на педагогічну посаду. Така відповідність має бути при встановленні доплати за наявність наукового ступеня.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на обійманій посаді визначається керівником навчального закладу, установи освіти й наукової установи.

Незважаючи на те що Порядком не висунено вимоги щодо установлення відповідності наукового ступеня профілю діяльності педагогічного працівника, органи управління освітою та керівники навчальних закладів у разі призначення на педагогічні посади фахівців із науковим ступенем зацікавлені, щоб науковий ступінь працівника відповідав профілю його діяльності.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»