ДФСУ в листі від 22.08.2016 р. № 18151/6/99-99-12-02-03-15 надала відповідь на звернення щодо строку подання суб’єктом господарювання, який обрав спрощену систему оподаткування, декларації про валютні цінності, доходи й майно, що належать резиденту України та знаходяться за її межами.

Так, п. 1 ст. 9 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93 та ст. 1 Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами» від 18.06.1994 р. № 319/94 передбачено: валютні цінності й інше майно резидентів, яке перебуває за межами України, підлягає обов’язковому декларуванню.

Таке декларування здійснюється за формою Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, затвердженої наказом Мінфіну України від 25.12.1995 р. № 207 (даліНаказ № 207).

Зокрема п. 3 Наказу № 207 установлено: декларування валютних цінностей, доходів і майна здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності за наведеною формою щокварталу в строки, установлені для подання квартальної та річної бухгалтерської звітності.

При цьому Наказом № 207 не передбачено особливостей декларування валютних цінностей, доходів і майна для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Зважаючи на викладене, суб’єкти підприємницької діяльності України, незалежно від форм власності й обраної системи оподаткування, щокварталу здійснюють декларування наявності належних їм валютних цінностей, які знаходяться за межами України, у такі строки:

  • для звітного календарного кварталу чи календарного півріччя (у т.ч. у разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків), — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (пп. 49.18.2 ПКУ);
  • для звітного календарного року, крім випадків, передбачених пп.пп. 49.18.4 та 49.18.5 ПКУ, — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.3 ПКУ).
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»