ДФС в листі від 07.09.2016 р. № 19342/6/99-99-15-02-02-15 повідомила: норми ПКУ не містять положень щодо звільнення платника податків від обов’язку відновлення документів, які зберігаються на території вільної економічної зони «Крим».

Нагадаємо: у разі втрати, пошкодження чи дострокового знищення документів, зазначених в п.п. 44.1 і 44.3 ПКУ, платник податків зобов'язаний у 5-денний строк із дня такої події письмово повідомити контролюючий орган за місцем обліку (п. 44.5 ПКУ).

Щодо методики відновлення документів за відсутності регістрів бухгалтерського обліку, порядок дій у разі втрати первинних документів визначено п. 6.10 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88.

Окрім того, зазначаємо: відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, регулювання питань методології бухгалтерського обліку й фінансової звітності здійснюється Мінфіном, який затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Увага!

Незабезпечення платником податків зберігання документів із питань обчислення та сплати податків і зборів протягом установлених ст. 46 ПКУ строків тягне за собою накладення штрафу в розмірах, визначених п. 121.1 ПКУ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»