Виконавча дирекція ФСС із тимчасової втрати працездатності в листі від 25.05.2016 р. № 5.2-32-813 розглянула такі питання.

Питання 1

Ураховуючи те що з 01.01.2015 р. статтю 23 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII виключено, пільга щодо виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 % середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу, визначена п. 5 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV, особам, віднесеним до категорії 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за страховими випадками, які настали з 01.01.2015 р., не надається.

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) застрахованим особам, віднесеним до категорій 1–3 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є копія відповідного посвідчення, виданого відповідно до вимог Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 р. № 51.

Питання 2

У разі виявлення листків непрацездатності, заповнених із порушеннями п. 1.10 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455 (даліІнструкція № 455), та п. 3.8 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України, Мінсоцполітики України, ФСС із тимчасової втрати працездатності, ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406, комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства, установи, організації має прийняти рішення про повернення таких листків непрацездатності застрахованій особі для внесення закладами охорони здоров’я, якими вони були видані, відповідних доповнень, і лише після того прийняти рішення щодо призначення допомоги з тимчасової непрацездатності по таких листках непрацездатності.

Питання 3

Згідно з п.п. 1.1 і 1.2 Інструкції № 455, тимчасова непрацездатність працівника засвідчується листком непрацездатності й видача інших документів про тимчасову непрацездатність забороняється, крім випадків, обумовлених п.п. 1.13, 2.7, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.4, 3.16, 6.6.

Зокрема п. 2.17 Інструкції № 455 передбачено видачу довідки довільної форми, засвідченої підписом головного лікаря та печаткою лікувально-профілактичного закладу, котра видається особам, що проходять обстеження: із приводу встановлення причинного зв’язку захворювання з умовами праці, перелік яких затверджується КМУ; за направленням слідчих органів, прокуратури й суду.

Зважаючи на зазначене, довідка, видача котрої передбачена п. 2.17 Інструкції № 455, є документом, який лише підтверджує тимчасову непрацездатність працівника та не заміняє собою листок непрацездатності.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»