НБУ постановою від 15.09.2016 р. № 388 затвердив Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів.

Положенням установлюються вимоги щодо:

  • здійснення аналізу небанківською фінансовою установою фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються чи призначені для фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
  • внутрішніх документів із питань фінансового моніторингу;
  • ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів, уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнтів;
  • забезпечення управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;
  • призупинення, поновлення фінансових операцій і виконання рішень (доручень) спеціально вповноваженого органу;
  • погодження кандидатури відповідального працівника небанківської фінансової установи з питань фінансового моніторингу.

Небанківські фінансові установи зобов’язані не пізніше 3-х місяців із дня набрання чинності постановою привести внутрішні документи з питань фінансового моніторингу у відповідність до вимог положення.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»