Із 01.01.2015 р. об’єктом обкладення податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування бухгалтерського фінрезультату до оподаткування на різниці, передбачені р. III ПКУ (пп. 134.1.1 ПКУ).

Так, у разі списання безнадійної дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів, фінрезультат до оподаткування, визначений у фінансовій звітності, не підлягає зменшенню (коригуванню) на суму списаної заборгованості. Однак якщо списана заборгованість не відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 ПКУ, то в разі списання такої заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів витрати на таке списання збільшують фінрезультат до оподаткування.

Тож у листі від 25.08.2016 р. № 18464/6/99-99-15-02-02-15 ДФС дійшла висновку: у разі списання платником податку дебіторської заборгованості, котра відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 ПКУ, за рахунок створеного в період до 01.01.2015 р. резерву сумнівних боргів, таке списання НЕ впливає на об’єкт обкладення податком на прибуток підприємств у періоді такого списання.

При цьому якщо списана заборгованість не відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 ПКУ, то в разі списання такої заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів витрати на таке списання збільшують фінрезультат до оподаткування.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»