Ставки зарплати керівникам гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра чи молодшого спеціаліста, установлюються на рівні 8, 9 або 10 тарифних розрядів (додаток 8 до наказу МОН від 26.09.2005 р. № 557).

Тарифні розряди спеціалістам установлюються за наслідками атестації. При цьому не визначено диференціації тарифних розрядів залежно від рівня освіти, а саме — вищої чи середньої спеціальної, або освітньо-кваліфікаційного рівня — молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста чи магістра.

Винятком є лише ті керівники гуртків, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста чи середньої спеціальної освіти. Їм установлюється ставка заробітної плати на рівні 7-го тарифного розряду.

Умовами оплати праці працівників навчальних закладів не передбачено вимоги щодо встановлення найнижчого тарифного розряду педагогічному працівникові під час прийому його на роботу.

При встановленні тарифних розрядів ураховуються:

  • освітній рівень працівника;
  • професійна компетентність;
  • педагогічний досвід;
  • результативність і якість роботи;
  • інші дані, котрі характеризують його професійну діяльність.

Зазвичай педагогічному працівникові, який на попередній посаді за результатами атестації мав кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», при переході на посаду, на якій не передбачено присвоєння кваліфікаційних категорій, установлюється найвищий тарифний розряд, передбачений на цій посаді.

Наприклад, учителю, який мав кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», при переході на посаду керівника гуртка керівник навчального закладу до наступної атестації має встановити найвищий тарифний розряд, передбачений на цій посаді, тобто — 10-й.

Установлення педагогічному працівнику, який має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» найнижчої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) на іншій посаді суперечить загальновизнаним нормам трудового  законодавства.

Отже, під час прийому на роботу керівників гуртків їм може бути встановлено ставку заробітної плати, зокрема, і на рівні 10-го тарифного розряду.

Відповідне роз’яснення надано Профспілкою освітян.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»