Неузгодженість норм Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI та Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV у частині строків сплати ЄСВ фізичними особами — підприємцями — платниками ЄСВ не дає можливості здійснення виплати допомоги на поховання в разі смерті фізичної особи — підприємця — платника ЄСВ.

У зв’язку із цим Виконавча дирекція ФСС із ТВП вважає, що для реалізації права на отримання допомоги на поховання фізичної особи — підприємця — платника ЄСВ вона повинна надаватися члену її сім’ї чи іншій юридичній або фізичній особі, котра здійснила поховання (ст. 27 Закону № 1105). У цьому випадку допомога надається й у разі, якщо на момент смерті фізичної особи — платника ЄСВ іще не настав строк сплати ЄСВ, визначений абз.абз. 3–5 ч. 8 ст. 9 Закону № 2464, і враховуючи об’єктивні причини — уже не буде сплачено.

Слід зазначити, що у зв’язку зі смертю фізичної особи — платника ЄСВ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань уноситься запис про припинення такої фізичної особи — платника ЄСВ, а отже, надання допомоги на  поховання повинно здійснюватися відповідно до норм Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності застрахованим особам у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи, організації, припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що має найманих працівників, затвердженого постановою Правління ФСС із ТВП від 03.04.2012 р. № 16 за місцем його реєстрації.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»