На думку ДФС (лист від 22.08.2016 р. № 18039/6/99-99-15-02-02-15), роялті вважається винагорода, котра сплачується за використання будь-якого виду ілюстрації, відео, фотографії чи будь-якого іншого зображення в електронній формі як об’єкта права інтелектуальної власності.

Роялті НЕ вважаються платежі, отримані, зокрема, як винагорода за використання комп'ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми, та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання «кінцевим споживачем»).

Також не вважаються роялті платежі, отримані за передання прав на об’єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передання прав на об’єкт права інтелектуальної власності надають право особі, котра отримує такі права, продати чи здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного чи наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»