Вимоги щодо порядку стажування (дублювання) і допуску працівників до самостійної роботи визначено в р. 7 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15 (далі — Типове положення).

Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менш ніж 2–15 змін або дублювання протягом не менше як 6 змін (п. 7.1 Типового положення). Стажування чи дублювання проводиться зазвичай під час професійної підготовки на право виконання робіт із підвищеною небезпекою у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці.

Тривалість стажування (дублювання) визначається керівником підприємства відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.

Допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом. У наказі визначається тривалість стажування (дублювання) і вказується прізвище працівника, відповідального за проведення стажування (дублювання).

Після закінчення стажування (дублювання) і при задовільних результатах перевірки знань із питань охорони праці наказом (розпорядженням) роботодавця (або керівника структурного підрозділу) працівник допускається до самостійної роботи, про що робиться запис у журналі реєстрації інструктажів.

Про це нагадує Управління Держпраці у Хмельницькій області.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»