У разі здійснення сільгосппідприємством-спецрежимником операцій із постачання товарів (послуг), одержаних від провадження видів діяльності, НЕ внесених до Реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування (далі — Реєстр), податкові зобов’язання з ПДВ за операціями з постачання таких товарів (послуг) нараховуються та сплачуються до бюджету в загальновстановленому порядку й відображаються в податковій декларації з ПДВ із позначкою «0110».

Своєю чергою, суми ПДВ, нараховані (сплачені) під час придбання товарів (послуг), призначених для використання у видах діяльності, не внесених до Реєстру, включаються до складу податкового кредиту з ПДВ податкової декларації з ПДВ із позначкою «0110».

У п. 5 р. I Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженого наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21, зазначено: платники ПДВ, які згідно зі ст. 209 ПКУ застосовують спецрежим оподаткування діяльності у сфері сільського й лісового господарства, а також рибальства, окрім декларації 0110, подають податкову декларацію з позначкою «0121»/«0122»/«0123», яка є невід’ємною складовою звітності за відповідний звітний період.

До податкової декларації 0121–0123 включаються лише ті операції, що стосуються спецрежиму, установленого ст. 209 ПКУ.

Беручи до уваги викладене вище та в разі дотримання вимог пп. 209.17.17 ПКУ, обробка чи переробка продукції, одержаної внаслідок діяльності платника ПДВ у сфері сільського й лісового господарства та рибальства, вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства та рибальства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється чи збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку та, відповідно, відображається в податковій звітності з ПДВ із позначкою «0121»/«0122»/«0123».

Таку інформацію повідомила ДФСУ в листі від 11.08.2016 р. № 1847/10/10-36-12-02.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»