ГУ ДФС у Запорізькій області в листі від 06.09.2016 р. № 2970/10/08-01-12-03-11 роз’яснило: у разі отримання профспілкою, котра включена до Реєстру неприбутківців, прибутку (доходу) від продажу створеного нею підприємства та використання їх винятково для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених установчими документами (пп. 133.4.2 ПКУ), указана операція не є об’єктом обкладення податком на прибуток і підставою для виключення організації з Реєстру неприбуткових установ й організацій.

Водночас контролери зауважили: у разі недотримання неприбутковою організацією вимог п. 133.4 ПКУ така неприбуткова організація зобов'язана подати в строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період із початку року по останній день місяця, у якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток. Податкове зобов'язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»