Головне управління ДФС у м. Києві в листі від 05.09.2016 р. № 19706/10/26-15-12-05-11 розглянуло питання щодо коригування (зменшення) доходів із податку на прибуток і податкових зобов’язань із ПДВ при форс-мажорних обставинах, засвідчених сертифікатами Торгово-промислової палати України.

Визначення форс-мажорних обставин установлено п. 2 ст. 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 р. № 671/97-ВР (даліЗакон № 671), а саме: форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими й іншими нормативними актами.

Торгово-промислова палата України та вповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) і видають сертифікат про такі обставини протягом 7-ми днів із дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю (п. 1 ст. 141Закону № 671).

Згідно з абз. «ж» пп. 14.1.11 ПКУ, безнадійна заборгованість — заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством.

Зважаючи на зазначене, форс-мажорні обставини вживаються в значенні безнадійної заборгованості й обставин, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими й іншими нормативними актами.

Так, якщо зобов’язання з оплати товарів або послуг виконані, доходи й податкові зобов’язання по зазначених послугах ураховані у фінансовій та податковій звітності, то є підстави для коригування (зменшення) доходів і податкових зобов’язань із ПДВ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»