Досудові скарги на рішення органів доходів і зборів, як правило, не мають ефекту, адже останньою інстанцією досудового оскарження таких рішень, як не парадоксально, є Міністерство доходів і зборів України.

Для вирішення цього питання розроблено законопроект, яким пропонується утворити при Держпідприємництва Апеляційну Раду з питань урегулювання податкових спорів (колегіальний орган) та наділити її повноваженнями останньої інстанції досудового оскарження рішень органів доходів і зборів.

 Такий механізм дозволить запровадити найбільш дієву та зручну для скаржників адміністративну процедуру вирішення проблем, що виникають під час взаємодії суб’єктів та органів доходів і зборів, що сприятиме попередженню податкових конфліктів, підвищить відповідальність посадових осіб органів доходів і зборів при винесенні ними рішень, а також зменшить винесення органами доходів і зборів незаконних рішень.

 При цьому склад Апеляційної Ради з питань урегулювання податкових спорів пропонується формувати з представників державних органів влади і представників громадських організацій (наприклад, Асоціації працівників України, Федерації роботодавців України, Аудиторської палати України тощо), що дозволить неупереджено й об’єктивно розглядати податкові спори.

Водночас Рада матиме можливість залучати з метою отримання консультацій і проведення експертизи документів, які нею розглядаються, державних службовців, науковців та інших фахівців на громадських засадах із правом дорадчого голосу.

За інформацією офіційного веб-сайту Держпідприємництва України

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»