ДФС у листі від 29.03.2016 р. № 10672/7/99-99-11-04-02-17 зазначила, що для повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів платником податків до митниці, яка здійснювала оформлення митної декларації, подається заява довільної форми, котра підписується керівником і головним бухгалтером суб’єкта господарської діяльності або фізичною особою із зазначенням причин повернення коштів, напрямом перерахування коштів та відповідним переліком документів.

Заява разом із пакетом документів передається до відділу митних платежів митниці для перевірки обґрунтованості повернення заявлених сум. Відділ перевіряє факт перерахування митних й інших платежів із відповідного рахунка до Державного бюджету України та наявність переплати.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»