Головне управління ДФС у м. Києві в листі від 05.09.2016 р. № 19710/10/26-15-12-05-11 розглянуло питання щодо операцій із виплати винагороди нерезиденту за право використання в господарській діяльності комплексу програмного забезпечення.

Так, відповідно до п. 140.5 ПКУ, фінрезультат податкового (звітного) періоду збільшується, зокрема:

  1. 1) на суму витрат із нарахування роялті на користь нерезидента, що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4 % чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному, а для банків — в обсязі, що перевищує 4% доходу від операційної діяльності (за вирахуванням ПДВ) за рік, що передує звітному (пп. 140.5.5 ПКУ);
  2. 2) на суму витрат із нарахування роялті на користь нерезидента, що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4% чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному (окрім суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері телебачення й радіомовлення відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»), а для банків — в обсязі, що перевищує 4% доходу від операційної діяльності (за вирахуванням ПДВ) за рік, що передує звітному (пп. 140.5.6 ПКУ).
  3. 3) на суму витрат із нарахування роялті в повному обсязі, якщо роялті нараховані на користь (пп. 140.5.7 ПКУ):
  • нерезидентів, що зареєстровані в державах (на територіях), зазначених у пп. 39.2.1.2 ПКУ;
  • нерезидента, який не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) роялті, за винятком випадків, коли бенефіціар (фактичний власник) надав право отримувати роялті іншим особам;
  • нерезидента щодо об’єктів, права інтелектуальної власності стосовно яких уперше виникли в резидента України.
  • нерезидента, який не підлягає оподаткуванню щодо роялті в державі, резидентом якої він є;
  • особи, котра сплачує податок у складі інших податків, окрім фізичних осіб, які оподатковуються в порядку, установленому р. IV ПКУ;
  • юридичної особи, яка відповідно до ПКУ звільнена від сплати цього податку чи сплачує такий податок за ставкою іншою, аніж установлена в п. 136.1 ПКУ.

Таке коригування може не здійснюватися, якщо операція є контрольованою чи операція не є контрольованою, але сума таких витрат все одно підтверджується за правилами звичайних цін відповідно до ст. 39 ПКУ.

До того ж такі різниці діятимуть лише за умови, якщо операції з виплати винагороди нерезиденту за право використання в господарській діяльності комплексу програмного забезпечення відповідатимуть визначенню роялті, наведеному в пп. 14.1.225 ПКУ.

Тож, ураховуючи зазначене, контролери дійшли такого висновку: формування витрат із виплати винагороди нерезиденту за право використання в господарській діяльності комплексу програмного забезпечення резиденту Республіки Кіпр при визначенні фінрезультату до оподаткування відображаються згідно з правилами бухобліку з урахуванням норм п. 140.5 ПКУ.

Свою думку стосовно цього питання ми висловили в матеріалі «Роялті резиденту Кіпру за право користування комп’ютерною програмою: податкові тонкощі» газети № 168/2016.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»