За результатами перевірки, податківці прийняли спірні податкові повідомлення-рішення, у яких дійшли висновку, зокрема, про порушення порядку віднесення сум ПДВ до податкового кредиту.

Так, суди попередніх інстанцій зробили висновок про відсутність порушень вимог податкового законодавства при формуванні підприємством-позивачем податкового кредиту з ПДВ, сплаченого в ціні товарів по господарських операціях із відповідним контрагентом за зведеними податковими накладними.

Не погоджуючись із рішеннями судів першої й апеляційної інстанцій, ДПІ в м. Хмельницькому Головного управління Міндоходів у Хмельницькій області звернувся до ВАСУ з касаційною скаргою.

ВАСУ в ухвалі від 01.08.2016 р. № К/800/33414/14 установив:

  • однією з визначальних умов формування податкового кредиту є наявність у платника належним чином оформленої податкової накладної (п. 198.6 ПКУ);
  • аналіз наведених норм права дає підстави для висновку про можливість виписки зведеної податкової накладної в разі одночасної наявності таких умов, як безперервний або ритмічний характер постачання при постійних зв’язках із покупцем, визначена в договорі періодичність оплати поставок і наявність у платника товарно-супровідних документів, складенням яких опосередковано такі поставки;
  • судами попередніх інстанцій установлено, що між підприємством-позивачем та його контрагентами було укладено договір на поставку товарів, відповідно до умов якого постачальник зобов’язується поставляти покупцеві за його заявками товари, назва, асортимент і кількість яких визначатиметься у видаткових накладних, що оформлюватимуться при відвантаженні товарів та вважатимуться невід’ємною частиною цього договору;
  • факт отримання позивачем товарів, проведення оплати й використання в господарській діяльності не заперечуються, однак податковий орган вважає, що дата виникнення права платника податків на віднесення сум податку до податкового кредиту не збігається з датою отримання товарів;
  • установлено, що контрагентом фактично виписані зведені податкові накладні, зазначене постачання товару має безперервний характер, а зв’язки позивача як отримувача з контрагентом-постачальником протягом усього строку дії договору є постійними;
  • отримавши від постачальника товару зазначені вище податкові накладні, які засвідчують факт придбання товару та були виписані не пізніше останнього дня відповідного місяця, й оплативши його вартість, позивач відніс ПДВ, сплачений у його ціні, — до податкового кредиту звітного періоду.

З огляду на викладене, ВАСУ дійшов висновку: власне ж формування податкового кредиту не за фактом настання першої події, однак у тому самому звітному періоді, у якому вона відбулася, не призводить до заниження суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»