Зміна записів у трудових книжках про П.І.Б. і дату народження здійснюється за останнім місцем роботи на підставі документів (паспорта, свідоцтв про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу, про зміну П.І.Б. тощо) і з посиланням на номер і дату цих документів.

Зазначені зміни вносяться на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки. Однією рискою закреслюється, наприклад, колишнє прізвище або ім'я, по батькові, дата народження, та записуються нові дані з посиланням на відповідні документи на внутрішньому боці обкладинки й завіряються підписом керівника підприємства або печаткою відділу кадрів.

Іншого Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 р. № 58, не передбачено.

Мінсоцполітики також додає в листі від 04.07.2016 р. № 227/06/186-16, що в наведеному випадку доцільно внести відповідні зміни до кадрової документації, застосувавши аналогію правових норм.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»