Новости публикуются на языке оригинала

ДФСУ в листі від 15.08.2016 р. № 17633/6/99-99-15-02-02-15 розглянула питання щодо відображення в податковому обліку операцій з інвестиційною нерухомістю.

Податковий кодекс передбачає коригування фінрезультату до оподаткування лише в частині операцій з інвестиційною нерухомістю, яка оцінюється за справедливою вартістю — п. 141.2 ПКУ.

Так, на суму уцінки інвестиційної нерухомості, яка оцінюється за справедливою вартістю, відображеною в складі фінрезультату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до П(С)БО чи МСФЗ, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів, збільшується фінансовий результат до оподаткування (пп. 141.2.1 ПКУ).

Таким чином, якщо підприємство обирає оцінку інвестиційної нерухомості за первісною вартістю, то об’єкт інвестиційної нерухомості підлягатиме амортизації згідно з П(С)БО 7, та в цьому разі платник податку коригує фінансовий результат до оподаткування на різниці, які формуються відповідно до положень ст. 138 ПКУ, у т.ч. нараховану амортизацію.

Якщо ж підприємство обирає оцінку інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю, то об’єкт інвестиційної нерухомості не підлягатиме амортизації згідно з П(С)БО 7, у цьому разі платник податку не коригує фінрезультат до оподаткування на різниці, які формуються відповідно до положень ст. 138 ПКУ, у т.ч. нараховану амортизацію.

У випадку продажу основних засобів (у т.ч. інвестиційної нерухомості, яка обліковується в бухобліку за первісною вартістю), які використовуються в господарській діяльності й підлягають амортизації в податковому обліку, фінрезультат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості таких активів, визначеної відповідно до правил бухобліку, і зменшується на суму залишкової вартості цих активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ.

Зважаючи на те що амортизація основних засобів (у т.ч. інвестиційної нерухомості, яка обліковується в бухобліку за первісною вартістю), котрі не використовувались у господарській діяльності, для цілей оподаткування не нараховувалася, то залишкова вартість цих активів у разі їх продажу дорівнюватиме їх первісній вартості.

Тож, за умови продажу цих активів фінрезультат до оподаткування збільшується (згідно з п. 138.1 ПКУ) на суму залишкової вартості таких активів, визначеної згідно з бухобліком, і зменшується (відповідно до п. 138.2 ПКУ) на суму первісної вартості таких активів, визначеної згідно з бухобліком.

У разі здійснення операцій із продажу інвестиційної нерухомості, яка обліковується в бухобліку за справедливою вартістю (амортизація та зменшення корисності не визнаються), коригування фінансового результату до оподаткування згідно з нормами п. 138.1 і п. 138.2 ПКУ не здійснюється. Результат від продажу таких активів визначається відповідно до правил бухобліку та відображається в складі фінрезультату до оподаткування без коригувань.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»