ДФС листом від 11.08.2016 р. № 17496/6/99-99-15-02-02-15 повідомляє: у разі якщо на початок і кінець звітного податкового періоду підприємство не мало боргових зобов’язань, що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами протягом звітного періоду, коригування фінансового результату до оподаткування, відповідно до п. 140.2 ПКУ, за відсотками на користь пов’язаних осіб — нерезидентів не здійснюється.

Фінансовий результат до оподаткування, згідно з п. 140.2 ПКУ, підлягає коригуванню за умови нарахування в бухгалтерському обліку платником податку процентів по будь-яких боргових зобов’язаннях (кредитах, позиках, депозитах, операціях РЕПО, зобов’язаннях за договорами фінансового лізингу й інших запозиченнях незалежно від їх юридичного оформлення), що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами, у т.ч. за кредитом, використаним платником для надання поворотної фінансової допомоги третім особам.

  1.  
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»