ГУ ДФС у Тернопільській області повідомляє, що використання факсиміле для підпису прибуткових і видаткових касових ордерів (інших касових документів) чинним законодавством не передбачено.

Якщо видача готівки проводиться за довіреністю, оформленою в установленому порядку згідно із законодавством України, у т.ч. й особи, що не має змоги у зв’язку із хворобою чи з інших поважних причин поставити підпис власноручно, то в тексті ордера після прізвища, імені та по батькові одержувача готівки бухгалтер зазначає прізвище, ім’я та по батькові особи, якій довірено одержати готівку. При видачі готівки за видатковою відомістю перед підписом про одержання грошей касир робить у ній напис «За довіреністю».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»