Мінфін наказом від 04.08.2016 р. № 723 виклав у новій редакції Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків (затверджений наказом Мінфіну від 02.06.2015 р. № 524).

Серед іншого, зазнала змін структура плану-графіка.

Так, новозатвердженою редакцією відповідного Порядку передбачено, що р. І «Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб» поділяється лише на 2 підрозділи:

  • підрозділ А «Платники податків, які належать до кластерних об’єднань платників податків, та їх контрагенти»;
  • підрозділ Б «Інші платники податків».

Окрім того, змінено критерії поділу р. IV «Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» на групи.

Зокрема, з урахуванням змін р. IV поділяється на групи в такий спосіб:

  • І група — великі платники — платники податків — юридичні особи, які мають чисельність найманих працівників понад 250 осіб;
  • ІІ група — середні платники — платники податків — юридичні особи, які мають чисельність найманих працівників від 50 до 250 осіб;
  • ІІІ група — малі платники — платники податків — юридичні особи, які мають чисельність найманих працівників менш ніж 50 осіб.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»