Управління Держпраці в Івано-Франківській області нагадує: роботодавець розроблює Правила внутрішнього трудового розпорядку, яким регламентує організацію праці та за допомогою якого підприємство забезпечує дотримання трудової дисципліни й нормативну поведінку працівників.

У правилах внутрішнього трудового розпорядку мають бути детально висвітлені всі аспекти організації праці на підприємстві:

  • порядок прийняття і звільнення працівників;
  • основні обов’язки працівників і роботодавця;
  • час початку й закінчення роботи, а також час закінчення роботи в передвихідні та передсвяткові дні;
  • час, наданий для відпочинку й харчування;
  • час і місце отримання заробітної плати;
  • порядок видання розпоряджень щодо роботи;
  • порядок ознайомлення із загальними інструкціями з охорони праці та пожежної безпеки;
  • види заохочень за успіхи в роботі й стягнень за порушення трудової дисципліни.

Нагадуємо: працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену трудовим договором, із підляганням внутрішньому трудовому розпорядку.

Правила внутрішнього трудового розпорядку необхідно скласти в письмовій формі через те, що вони вважаються документом з організації процесів управління.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»