Мінекономрозвитку України в листі від 02.06.2016 р. № 3631-04/16399-07 розглянуло питання щодо скасування наказу Мінекономіки України, Мінфіну України «Про затвердження Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, з групи товарів широкого вжитку і продукції виробничо-технічного призначення» від 10.09.1996 р. № 120/190.

Так, методологічні засади формування в бухобліку інформації про запаси визначено П(С)БО 9 «Запаси».

Відповідно до П(С)БО 9, запаси відображаються в бухгалтерському обліку та звітності за найменшою із двох оцінок:

  • первісною вартістю

або

  • чистою вартістю реалізації.

 

Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась або вони зіпсовані, застаріли чи іншим чином утратили первісно очікувану економічну вигоду. Чиста вартість реалізації визначається за кожною одиницею запасів вирахуванням з очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на завершення виробництва і збут.

Зважаючи на те що порядок відображення сум уцінки запасів у бухгалтерському обліку врегульовано П(С)БО 9 та у зв’язку з прийняттям Господарського кодексу України й Цивільного кодексу України, наказ Мінекономіки, Мінфіну від 10.09.1996 р. № 120/190 втратив чинність іще 09.03.2016 р.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»