ГУ ДФС у Чернігівській області в листі від 22.08.2016 р. № 727/А/25-01-13-01-15 розглянуло питання стосовно договору міни.

Згідно зі ст.ст. 715 та 716 Цивільного кодексу України, до договору міни застосовуються загальні положення про купівлю-продаж. Так, за договором міни кожна зі сторін зобов’язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший. Кожна зі сторін договору міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін. Тобто сутністю договору міни майна є купівля-продаж майна.

Порядок оподаткування доходу, отриманого платником податку від продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна регламентується ст. 172 ПКУ, якою встановлено: із метою цієї статті під продажем мається на увазі будь-який перехід права власності на об’єкти нерухомості, крім їх успадкування та дарування (п. 172.8 ПКУ). Зважаючи на вказане, порядок оподаткування доходу платника податку від обміну об’єктів нерухомого майна аналогічний до порядку оподаткування доходу від продажу такого майна, установленого ст. 172 ПКУ.

Під час проведення операцій із продажу (обміну) об’єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору та щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір, включаючи інформацію про його вартість та суму сплаченого податку в порядку, установленому р. IV ПКУ для податкового розрахунку (п. 172.4 ПКУ).

Згідно з Довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку, затвердженого наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4, частина доходів від операцій із продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна згідно з положеннями ст. 172 ПКУ відображається податковим агентом у податковому розрахунку за формою № 1ДФ під ознакою «104»продаж (обмін) нерухомого майна згідно зі ст. 172 Кодексу.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»