Лівобережна дирекція КМВ ФСС із ТВП повідомила: до завершення заходів, пов'язаних з утворенням Фонду соціального страхування України та робочих органів його виконавчої дирекції, виконання функцій та завдань, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV, забезпечують у межах компетенції, зокрема, відповідні виконавчі дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та їх робочі органи.

Наразі органи Фонду продовжують здійснювати планові й позапланові перевірки відповідно до Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження, затвердженої постановою Правління ФСС із ТВП від 22.12.2010 р. № 29.

Планові й позапланові перевірки здійснюються в робочий час страхувальника, установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, із відома керівника та в присутності головного бухгалтера (бухгалтера) страхувальника чи вповноваженої керівником особи.

Планові перевірки проводяться згідно з планами-графіками органу Фонду. Перевірці підлягають документи за звітні періоди поточного та попередніх років, за які не здійснювалася перевірка.

На проведення кожної перевірки посадовій особі органу Фонду видається направлення, яке пред’являється перед початком перевірки керівнику страхувальника чи вповноваженій ним особі разом зі службовим посвідченням. Копія направлення вручається керівнику страхувальника чи вповноваженій керівником особі з відміткою про отримання.

За результатами перевірки складається акт. Один примірник акта перевірки вручається страхувальнику з відміткою про отримання, а другий — зберігається в органі Фонду, який здійснив перевірку.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»