Новини публікуються мовою оригіналу

Мінфін наказом від 28.07.2016 р. № 709 уніс зміни до Методичних рекомендацій із бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектора.

Зокрема Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектора приведено у відповідність до НП(С)БОДС 121 «Основні засоби», згідно з якими з 10.05.2016 р. збільшено до 6000 грн (без ПДВ) вартісний критерій, у межах котрого бюджетні установи зараховують придбані матеріальні активи до малоцінних необоротних матеріальних активів.

Уточнено, що в актах про списання наводяться дані, які характеризують об’єкти основних засобів: найменування об’єкта, інвентарний (номенклатурний) номер, початок експлуатації об’єкта, первісна (переоцінена) вартість, сума нарахованого зносу, стисла характеристика об’єкта, причини вибуття тощо.

Доповнено Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектора нормою, яка вимагає, аби об’єкт нематеріальних активів, отриманий у користування, обліковувався суб’єктом державного сектора (ліцензіатом) на позабалансовому рахунку в оцінці, визначеній виходячи із розміру винагороди, установленого в договорі. При цьому платежі за надане право використання об’єктів інтелектуальної власності у вигляді періодичних платежів, обчислених у порядку й строки, установлені договором, включаються ліцензіатом до витрат звітного періоду.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»