Новини публікуються мовою оригіналу

На відміну від погодинної системи оплати праці, де заробітна плата розраховується на основі тарифної ставки (годинної, денної, місячної) чи окладу, при відрядній системі оплати праці заробітна плата розраховується на підставі відрядних розцінок, які визначаються розрахунковим шляхом, виходячи з установлених розрядів роботи, тарифних ставок (окладів) і норм виробітку (норм часу).

У загальному вигляді відрядна розцінка визначається шляхом ділення годинної (денної) ставки, відповідної розряду виконуваної роботи, на годинну (денну) норму виробітку. Відрядна розцінка може бути визначена також шляхом множення годинної чи денної тарифної ставки, відповідної розряду виконуваної роботи, на встановлену норму часу в годинах або днях.

Норма виробітку — це кількість продукції (робіт, послуг), яку працівник повинен виконати за одиницю робочого часу. Норми виробітку визначаються керівництвом організації, розмір годинної (денної) ставки встановлюється в Положенні про оплату праці та штатному розкладі.

Як було зазначено вище, залежно від організації праці відрядна оплата може бути індивідуальною та колективною.

Індивідуальна пряма відрядна система оплати праці застосовується там, де заробіток кожного робітника визначається за результатами його особистої праці та залежить від кількості виробленої їм відповідної якості продукції та відрядної розцінки на одиницю виробу. Якщо працівник виконує різні види робіт, оплачується кожен їх вид за встановленими на них розцінками.

Норма виробітку для розрахунку розцінки застосовується, як правило, у масовому та великосерійному виробництві, а норма часу — у дрібносерійному й одиничному, коли протягом зміни робітник виконує різні операції по виробництву різних робіт (виробів).

Таким чином, відрядна розцінка — оплата за одиницю продукції, визначається множенням годинної тарифної ставки на годинну норму виробітку в облікових одиницях продукції. Величина відрядної розцінки знаходиться в прямій залежності від розміру тарифної ставки й норми часу та у зворотній залежності від норми виробітку.

Колективна (бригадна) відрядна система оплати праці — це різновид відрядної оплати, при якій загальна заробітна плата нараховується всій бригаді (дільниці, цеху) за кінцевими результатами роботи виходячи з колективної відрядної розцінки. Колективні відрядні розцінки розраховуються на підставі коопераційних або укрупнених і комплексних норм. Застосування такої системи доцільно в комплексних бригадах із розвиненою системою суміщення професій і взаємозамінністю робітників (будівельні та сільськогосподарські бригади, бригади на лісозаготівлях, вугільної та гірничодобувної промисловості тощо), а також при бригадному обслуговуванні апаратів і механізмів, де неможливо встановити індивідуальний виробіток кожного робітника.

Розподіл заробітної плати бригади між її членами може проводитися пропорційно відпрацьованому часу й тарифному коефіцієнту; виходячи з тарифної заробітної плати й коефіцієнта приробітку; пропорційно середнім розрядам виконуваної роботи й відпрацьованому часу; пропорційно до базових коефіцієнтів, що відображають рівень заробітної плати членів бригади, з урахуванням відпрацьованого часу.

Про це нагадує Управління Держпраці в Кіровоградській області на своєму веб-сайті.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»